Říjen 2007

Klikni

31. října 2007 v 18:01 | Ukecana16
Byly jsme tu !!! Klikni že jste tu byli

Západní evropa 2.

31. října 2007 v 17:51 | Ukecana16
Západní Evropa 2.
Řadíme do ní státy: Francie, Monako, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Německo
Západní Evropa leží na severní polokouli.
Podnebí je zde mírné.
Francie
Hlavní město je Paříž
Na severu Francie se rozkládá Severofrancouzská nížina, uprostřed je francouzské Středohoří a na západě Francouzská nížina.Významná pohoří jsou Alpy a na jihu Pyreneje.
francii omývá Atlantský oceán a Středozemní moře.Důležité řeky jsou Seina, Loira, Rhona.
Průmyslenergetický, 80% tvoří jaderné eletrárny.
F. vlastní velké moderní loďstvo., má významnou leteckou společnost Air France.
Monaco
státní zřízení M. je knížectví
Hospodářství M. je stavebnictví, mezinárodní obchod a služby.Přínosem je cestovní ruch, hlavně v Monte Carlu, herny, kasina, bary.
Spojené království Velké Británie a Sev. Irska
Hl. město je Londýn, státní zřízení je království.
Povrch je tvořen nížinami a vysočinami.
Důležité řeky jsou Temže, Severn, Humber, dále průplav La Mance.
1. Anglie- obyvatelé Angličané, hospodářsky nejvyspělejší, nacházejí se zde 2 nejstarší univerzity Oxford a Cambridge.
2. Wales- obyvatelé Walsové, dříve Keltové, v hospodářství zpracovávají ropu a dovážené rudy
3. Skotsko- obyvatelé Skoti, v hospodářství převládají hutnictví a stavba
4. Severní Irsko- obyvatelé Irové, je to nejméně zalidněná a rozvinutá oblast,je zde neustálý boj mezi katolíky a protestenty.
IRA - irská republikánská armáda, která zápasí o nezávislost.
Irsko
Hl. město je Dublin, povrch má nížinatý, je zde mnoho pastvin, které jsou využívané pro živočišnou výrobu.Irsko patří k nejméně rozvinutým zemím EU.
Státy Beneluxu jsou Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
Vytvořili celní unii v roce 1948, jsou zakládajícími členy EU, jpatří k ekonomicky nejvyspělejším státům Evropy.
Německo
Hl. město je Berlín.Je omýváno Severním a baltským mořem.Přístavy jsou v Hamburku a Brémách.Rozděluje se na 16 spolkových zemí.
Povrch vyplňuje Severoněmecká nížina.Nejvýznamnější řekou je Rýn, dále Labe, Dunaj a Odra.
Průmysl je energetický, strojírenský.V zemědělství má 1. místo v živočišné výrobě. asi něco podobného ale jsou zde trošku jiné informace!

2.díl

31. října 2007 v 17:49 | Ukecana16
The Sims 2
Příběh Liliovi
Ahoj,
jsem dcera známého starosty Liliova pana Martina Liliova. Maminka mi zemřela když jsem byla batolátko, měla totiž mít nebo já měla mít sourozence ale neměla.
Mám jen sestru trosku někde v sociálním zařízení. Já už jsem dospělá a budu Vám vyprávět sve dětsví.
Jsem holka která se jmenuje Bibi. Jsem batole a zemřela mi matka asi před párkem dnů. Můj táta byl na dně a já když jsem to zjistila...........taky jsem byla na dně.
Na svoje narozeniny mi taťka dal dar že se oženil. Ale byla to taková slepice. Neuměla vařit, uklízet,opravovat, malovat, hrát nic. Když byl tatínek v práci macecha se se mnou hádala, přiměla mě podávat jídlo, uklízet a když tatínek přišel z práce bylo uklizeno. Tatínek pochválil nejvíce Lisu! A já byla jako blbá. Ale to se změní.
Já jsem jednoho dne pozvala do baráku pána který měl vzrušující oblibu a Lisa s ním začala chodit. Tatínek přijel a uviděl Lisu jak se muchluje s Bedřichem.
Vyhodil jí z domu a rozešel se s ní. Následovala Markétka tátova sekretářka. Byla super měla mě ráda, měla vrchol vaření fyzičky, uklízení, techniky no, prostě všeho. Jen kreativy měla o bod míň. Byla ale společenská, ochotná, hravá, hodná a čistotná a měla kočku Micku. Ovšem myslela jsem si že nemá chybičku jenže oni ji unesli mimozemšťané. Ach jo. Tatínek zemřel a já jsem byla zase nula. Najednou jsem vstala a byl ze mě teanger . Ale záhada na můj celý život byla jak se mohla jen tak na zem Markétka. A ještě větší byla těhotná narodila se jí holka a jmenovala se Lili. Lili Liliová opravdu super jméno.
Markétka se vdala za muže postavově urostlého. Mě ale donutili vystěhovat se a tak jsem se spolu z Mickou vystěhovala. Byla jsem bez domu na práhu silnice a stpovala jsem ale náhle jsem objevila ferrari ve kterém seděl muž mě souzen. Byl v košily a tvrdil že to tu nezná. Z těží jsem mu vysvětlila kdo jsem, odkaď, jak jsem se sem dostala. Když uslyšel o mé matce začal se strachovat. Já a záhadný řidič si mě vzal měli jsme trojčata 2 kluky a 1 holku.
Holka se jmenovala Hanička, kluk starší se jmenoval Toník a poslední děťátko se jmenovalo po tatínkovi Martin. Toník když vyrostl byl nejlepší kluk v celém Liliu.
Také to byl starostův syn. Když jsem byla známá starostka a na vrcholku přišla ke mě Markétka z jejím urostlím mužem a přišli mi poblahopřát k trojčatům( trochu pozdě né?) Byla jsem šťastná až na jeden den v mém životě. Ten den byl pro mě osudný. Jako vždy měl přijet z práce můj manžel ale nepřijel. Přijel jen vůz z urnou.
MŮJ MANŽEL ERDAN ZEMŘEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pak to ale zase vylepšil Martin on se ženil a vzal si Elišku Belfalholiovou. Měli tři syny a jednu dceru.
Aničku, Filipa, Tadeáše. Valentýna. Kdyby se kluci jinak nejmenovali, nikdo by je nerozeznal. Naštěstí byly věkově rozdílní. Byla sem dobrá babička i jako matka.
Když to Martin nezvládal vzpoměl si na mě a hned kluci poslechli. Říkával že jsem byla dobrá maminka a teď jsem dobrá babička. A slyšela jsem novinu Toník se prý bude ženit. Hanička měla taky spokojený život ale nikdy se nevdá. Má aspiraci bohatství a kdyby se vdala klesla by její aspirace o celých 5 000.
A já stará bába jsem ještě našla ve svém světě hvězdičku. Byla jsem na večeři z Haničkou a přišel slušný, dokonalý, zdvořilý číšník. Hned jsem se zamilovala. Pán se do mne ale nezamiloval a já se s ním nevdala. Toníkovi se narodila holčička Jolanka. Byla vzdělaná a jako batle už se učila při různých hrách a byla na vrcholu charisma a logiky jako dítě. Chodila pečlivě do školy a dostala se na prestižní školu. Když se Toníkovi narodila další dcera byla sice krásná ale líná, hloupá vyrostla špatně a už to s ní lítalo. V teenagerrovi jsme ji museli zamykat protože utíkala z domu. Šlo to lehce protože vždy když přišla domu šla do pokoje a Toník jí zavřel.
Snášela to špatně a jak dospěla odstěhovala se z domu. Našla si práci, vdala udělala vrchol obchodu, měla děti a byla šťastná. Nevěřily jsme.
Žily jsme šťaštně až do mého posledního dnu a to už si nepamatuji. (z oblaků)....

Západní evropa

31. října 2007 v 17:42 | Ukecana16
Západní Evropa
Řadíme do ní státy: Francie, Monako, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Německo.
Západní Evropa se nachází na severní polokouli, její břehy omývají Atlantský oceán, Severní a Baltské moře, na jihu pak Středozemní moře.
V ZE převládají především listnaté a smíšené lesy, louky a pastviny a orná půda, která je hodně využívaná.
Pohoří v ZE jsou Francouzské středohoří, na jihu Pyreneje, dáleJihoskotská vysočina, ve středu EU leží pohoří Durynský les, Černý les, na jihu ZE se rozkládají Alpy.
Nížiny se nacházejí po celém území ZE a jsou to např.:Severofrancouzská nížina, Francouzská nížina, Severoněmecká nížina, která je pokračováním nížin od Uralu.
Velkou část rozlohy ZE zábírá také vodstvo.Mezi významné vodní oblasti patří Seina, Rhona, Loira ve Francii, v Anglii je to Temže, Severn, Humber a důležitý průplav La Mance, v Německu je to řeka Rýn, Dunaj, Labe a Odra. Významná jsou jezera Bodamské, potom L. Lomond, Loch Ness.
Podnebí v ZE je mírné, ovlivňované Atlantským oceánem na ostrovech je mírné, oceánské, v Irsku je podnebí vlhké, teplé, a to vlivem Golfského proudu.
Francie
Hlavní město je Paříž. Průmysl je energetický, 80% tvoří jaderné elektrárny. Francie vlastní velké moderní loďstvo, má významnou leteckou společnost Air France.
Monaco
Státní zřízení je Knížectví. V hospodářství je hlavní složkou stavebnictví, mezinárodní obchod a služby.Známý je také cestovní ruch, především kasina, herny a bary v Monte Carlu.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hlavní město je Londýn. Tato země se skládá z Anglie, Walesu, Skotska a Irska. V Anglii jsou dvě nejstarší univerzity Oxford a Cambridge.Anglie je hospodářsky nejvyspělejší, Sev. Irsko je nejméně rozvinutá oblast.Také je zde neustálý boj mezi katolíky a protestanty.
Státy Beneluxu
Belgie, Nizozemsko a Lucembursko
Vytvořily celní inii v roce 1948, jsou zakládajícími členy EU, patří k ekonomicky nejvyspělejším státům Evropy
Belgie
Hlavní město je Brusel, státní zřízení je království. Mluví se zde vlámštinou, Vlámové tvoří nejpočetnější skupinu,dále zde žijí Valoni, kteří mluvi francouzsky.V průmyslu je výnmaný vývoz skla, briliantů, barevných kovů.
Nizozemsko
Hl. město je Amsterdam, jedna třetina země leží pod úrovní mořské hladiny, novou půdu získávají vysoušením části moře.Světově proslulé je zahradnictví a holandské tulipány.
Lucembursko
Hl. město je Lucemburk, státní zřízení je velkoknížectví. Je centrem mezinárodních bank a finančních institucí.
Německo
Hl. město je Berlín, rozděluje se na 16 spolkových zemí, průmyslová výroba patří mezi přední státy EU a má vedoucí postavení v živočišné výrobě. Nerostné suroviny jsou kamenná sůl, draselná sůl, ropa a zemní plyn.

kočka domácí

31. října 2007 v 17:40 | Ukecana16
Kočka
Kočka je domácí zvíře. Patří do skupin: živočichové,obratlovci a savci. Narozdíl od psů se nedá vycvičit. Umí lézt po stromech a mňouká.
Je to kočkovitá šelma. Loví myši a ptáky je všežravec. Rodí se jí živá mláďata a sají od ní mléko proto je to savec.
Je spoustu druhů např. Siamská. Kočky se dělí na kočky perské a kočky krátkosrsté. Také se dělí na kočky toulavé a kočky domácí. Domácí je zvyklá v prostředí domova a kočka toulavá se toulá venku od rána do večera.
Kočky mají dlouhý ocas a dvě špičatá ouška zarovnaná nahoru.
Na tlapkách má polštářky ve kterých má zastrčené drápky.

Přísloví

31. října 2007 v 17:35 | Ukecana16
Přísloví
Dej a bude ti dáno.
Přej a bude ti přáno.
Kdo jinému jámu kopá sám do ni padá.
Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá.
Co nechceš aby tobě udělaly nedělej ty sám.
Peníze jsou sekera která rosekne i do slova velké přátelství.
Osel zná všechny způsoby jak plavat ale když uvidí vodu hned na vše zapomene.
Pes který štěká nekouše.

1. díl

31. října 2007 v 17:35 | Ukecana16
The Sims 2
Příběh Kapustů
Ahoj,
Jsem ILeš Kapusta a mám ženu Barboru a syna Jindru. Miluji svou ženu a chtěl bych s ní být až do konce života .................jsem si říkal když jsem byl ještě tlustý, hnusný černoch, z malinkatou aspirací (červenou).
No, prostě před hodně lety. Naše manželství se kousek po kousku hroutilo. Začalo to tím jak bláznilo počasí a já myslel že je den přitom byla noc. Moje bývalá manželka byla hodně spavá. Byl jsem zrovna v jednom našem podniku a zavolal mé manželce zvedla to a pravila: Pokouším se usnout ty blbče!!!!!
Já jsem se naštval a když jsem potkal ženu která se mi líbila hned jsem s ní začal flirtovat. Začal jsem posilovat, zhubl jsem dokonce sem měl fit postavu přebarvil jsem se na blonďáka. Až jsem měl těch rozdělaných párů více jednu svou oblíbenkyni jsem pozval k nám domů. Jindra byl vzhůru a protestoval tati né mamka spí a mohla by se probudit. Kašlal jsem na svého syna (kdo by taky nekašlal) Jindra v té době nic nevěděl protože do školy nechodil, kouřil, pil alkohol a propadal. Měl jsem tušení že o lásce nic vědět nebude. Zrovna jsem se z Terezou líbal když přišla Barbora.
Au, au jak to bolelo. Dala mi 2 pohlavky a odešla nahoru. Nevím, jako by se domlouvala z pánem bohem aby jí ten ošklivý sen vymazal z hlavy.
Asi jí odmítl protože přišla rozzuřená a začala na mě řvát,( znal jsem to když mi zaměstnaci dávali výpověd taky na mě řvali a cítil jsem že se žene něco špatného.)
Ano, měl jsem pravdu. Barbora se se mnou rozešla odjel jsem z domova. Byli jsme boháči z našich podniků a já ji nedal ani jeden. Vzal jsem všechny moje vydělané peníze a šel si hledat nový byt. Koupil jsem si parcelu docela obrovskou a postavil na ní palác. Přichystal jsem stůl pro dva , uvařil jsem palačinky, steaky, hovězí plátky, víno, lososy a to jen pro mou milovanou Terezu. Když jsem volal Tereze dvakrát za ní odpovídal záznamník. Jídlo vystydlo a tak jsem musel vše vařit znovu. Když jsem volal na potřetí už to zvedla a já jí pozval. Sedli jsme si ke stlou pojedli jsme a já jak jsme spolu potančily jsem ji požádal o ruku a ona? S radostí si nasadila prstýnek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ani jsem nedýchal. Vzali jsme se, adoptvali si kluka a holčičku dvojčátka a jsme měli mega párty pozvali jsme i upíry ale ty se proměnili v netopíry a uletěli protože byl den. Byla to Komtesa Edita a Hrabě Ferdinand. Slyšel jsem o tom že v domě imíšek byl ohromný požár a zděsil jsem se (byl to totiž můj bývalý byt.) Prý zemřela osoba a byl to Jindra. Po mé platinové aspirci díky svatbě s Terezou mi zase klesla aspirace na nulu. Byl jsem nula. Nejhorší ale bylo že Tereza vše co jsem povídal já ji a ještě hůř že jsem nula atd. Vyslepičila to kamarádkám z univerzity. Nevydržel jsem to a ona a já jsme se začali hádat. Prali jsme se a .........no, prostě bylo to hrozné. Já jsem se z Terezou rozešel. Moje holka a kluk utekly z domova.
Byl jsem na dně a abych měl peníze musel jsem odevzdat všechny podniky až na jeden který jsem dal Tereze. Manžel Barbory (už se zase vdala) si to se mnou šel vyřídit zmlátil mě a já musel jít do práce. Nikde mě nebrali jen v jedné práci kde byli dva ředitelé moje bývalá žena z jejím mužem. Já jsem nastoupil a bylo to nefér manželka tomu muži povidala: Muč ho on si to zaslouží a já jsem makal byl jsem jako uklízeč a měl jsem být jako generální ředitel. Když jsem měl jen o jedno políčko jít nahoru byl jsem tak unavený že jsem to odmítl. V mé hlavě to bzučelo měl jsem jen 14§ a chodili za mnou lidi kteří mi brali z domu mé cenosti. Neplatil jsem účty, pil jsem a kouřil. Barbora byla na vrcholu a já jenom vzpomínka. Ale ještě jsem se nevzdal. Přišla hvězdička na mojí oblohu. Byla Anička moje ztracená dcerka. Zdělila mi že Aleše přejelo auto a že se vrátila pro pomoc, že Aleš zemřel a ona neví co dělat a že u mě chce zůstat. Anička měla výborné známky a tak chodila na prestižní školu.
Přál jsem si pořád dělat něco z Aničkou a tak jsme se stali přítelé nejlepší přítelé a pak jsme zase spojily rodinný svazek. Z Aničky se stala dospělá a udělala vrchol obchodu takže vyšoupla Barboru z Tonduchem. Byly jsme čím dál bohačí a bohačí, bohačí , bohačí až jsme koupily zase všechny moje podniky a viděl jsem že všechno ta moje žena bArbora zničila. Ale mi z Aničkou jsme vše dali do pořádku. Šli jsme z Aničkou zrovna do vybraných restaurací a potkali jsme Barboru z Tonduchem. Barbora mě vyděla šťastného a úplně zkolabovala. Tereza se dozvěděla o Aničce a požádala mě o ruku ale já odmítl. Vysvětlil jsem Anně že to tak muselo být a Anna to pochopila žily jsme spollu a už se nám doufá nic nepřihodí.

Takový (dalo by se říct)úvod

31. října 2007 v 17:31 | Ukecana16
The Sims 2
Příběh Švorců
Ahoj,
jsem Milan Švorc měl jsem tátu a mamku a bratra. Jenže už nemám. Rozplynulo se to před mýma očima. Když jsem byl batole..............víte co? Přesuneme se do mého dětství. Spadla mi hračka do bazénu byl to můj Pusík a já bez něho neusnul! Tatínek pro něj lezl ale..............vyndal ho jo, což o to..................ale on spadl do jezírka a já viděl jsem jak padal. Viděl jsem tátovu smrt.
Mamka byla smutná, já a v maminčině bříšku doufám i Tonda. Když jsem vyrostl kvuli tomuto zmatku jsem vyrostl špatně. V dětství byly všichni mím nepřítelem a dráždili mě. Narodil se Tondínek, rostl jako z vody. JÁ jenom rostl špatně, špatné vysvědčení a k mamce jsem se také nechoval nejlépe.
A z Tondy bylo batole. Ze mě teanger. Z mamky znovu těhotná žena. Ach jo, prokletej život. Jednoho rána ..........KDYŽ MĚLA MAKA PORODIT!....................Objevila se kostra a šla po mamince! Maminka zemřela. Já neuměl jsem se starat o dítě a tak mi Tondu vzali do dětsáku!
Byl jsem jako by v oblacích úplně někde pryč. K tomu mě vyhodili z práce kvůli špatným známkám. Pak jsem vyrostl ovšem zajímavé bylo že jsem vyrostl se žlutou aspirací.
Byl jsem jediný v Krasohlídkově sám.Krátké......takový ůvod jak vše bude vypadat ale vždy bude jinná rodina!!!

Obrázky kočiček 1

31. října 2007 v 17:08 | Ukecana16
Tak budou vycházet po třech!!

Ach jo už to začíná...

31. října 2007 v 16:44 | Ukecana16
Áááá za chvilku je tu listopad a to znamená krutou zimu. Kamarádky co mají psa říkají že je chlupatej a kamarádky co mají kočky to samé. A náš třídní křeček? O tom nemluvim. On je sice noční tvor, ale pořád někdy rád ve dne vyleze. Te(d je zachlupatělej v domečku. A půlka krabičky co je dole a pod klecí je mno, v polovině je pilin příliš a je jich tam kopečků. A pak na tý druhý nic!!! To je ale hrůza. No, všechna zvěř s epřipravuje na kruttou zimu. Ale z druhé a lepší stránky je to dobře. Bude sníh ale hlavně nad námi nebude globalní oteplování. Mno nevim jak a Africe(:-
I ta kočka už chrápe!!

Jedu pryč

31. října 2007 v 16:35 | Ukecana16
Tak jenom a byste věděli o víkendu sem nebudu moc nic psát jedu totiž pryč. Nejedu někam na Havaj ale k babičce do Ostravy! Ale jinak to vše doženu!!!
Tak promińte!!!

Haloween

31. října 2007 v 13:00 | Ukecana16
A je tu HALOWEEN!!!!!!!!!!!!!!!Tak nezapoměnte vydlabat dýni a převlíc se a vystrašit sourozence nebo rodiče!!!

13. komnata

30. října 2007 v 20:30 | Ukecana16
Co to je? No to snad všichni víte. Každopádně tadle rubrika nebude o vysvětlování sem budu psát 13. komnaty vás a jednu mojí ale ted je večír proto ted už nic jinýho nenapíšu. Jestli máte 13. komnatu a chcete jí zveřejnit tak tady napište mi na ukecana16@seznam.cz a sve jmeno. No snad zítra víde moje 13. komnata!!!
Toto je obrázek podzimu. To ste asi pozanli.

Chtěli byste soutěž o nej blog??(sonb)???

30. října 2007 v 13:37 | Ukecana16
Já už vím jak dělat skvělé diplomky tak sem se rozhodla že udělám sonb.
Takže za 1) napište vaší přezdívku nebo jméno
2) napište svoji adresu blogu
3) mail nebo icq (jestli nemáte napište ,,nemám")
Tak se hlašte!!!

Diplomy

29. října 2007 v 20:37 | Ukecana16
Táák sem dám diplom za účast abyste se hlásili k soutěži o nej hlášku a také abyste se nebáli že nic nedostanete a když bude velký zájem tak bude i diplom za účast!!!!!ten sem právě dávám!!!

Hlasujte pro mě a já hlásnu pro vás!

29. října 2007 v 15:56
Táák přišla jsme na nápad hlasujte pro mě na www.blogisek7.blog.cz a já hlásnu pro vás pokud sem pod tento článek napíšete 1) odkaz 2) jméno
Já vám hlásnu ale vy mi taky prosím. Tak tady je nějaký obrázek tu prosivou kočku už jsenm nedám to by bylo už fkt trapný ale to nevadí.

Ještě jednou hlasujte prosím

29. října 2007 v 15:26
Plosiim ještě mi dejte hlasy jestli mě máte rádi děkuju moc opravdu budu ráda!!! Jsem tam jako ukecana16
SDěkuji moc za každý DULEŽITÝ hlásek!!!!

informace k vtipům

29. října 2007 v 15:11 | Ukecana16
Každých 14 dnů víde díl vtipů. Samodřejmě někdy se stane že zapomenu nebose to tam nedá cokoli proto jen informuju. Jestli chcete aby byl nějaký vtip který se vám líbí tak samodřejmě na můj mail mi ho pošlete já napíšu od koho je nebo taky na icq. Mail. ukecana16@seznam.cz icq:432765817 a kdyby tak do komentářů nebo taky na můj mobil ale proč utrácet peníze za blbou SMS ale kdyby náhodou tak můj mobil:736251979. a napište od koho to je.

Toho je

28. října 2007 v 20:25 | Ukecana16
No, tak an mail ukecana16@seznam.cz mi můžerte psát ne bo posílat obrázky a diplomy a vymyšlené obrázky a na tom třeba napsáno: Ahoj ukecaná16 máš hezký blog a tady posílám něco pro příběh Zakletá charlota. A ját o zveřejním!!!! Tak písejte

Další pohroma. Těch ale je!!!

28. října 2007 v 20:20 | Ukecana16
Tak a je tu další pohroma:
No to se stane když má někdo roční období a jde na hodně dlouho do sauny která je ve štastné cestě!!
Děkujeme že jste přišli! Vraťte se zase!